Print

 

GP STAVBA

od 5.000,- Kč

GP VĚCNÉ BŘEMENO

od 2.500,- Kč/100 m

GP DĚLENÍ

od 3.500,- Kč/100 m

INŽENÝRSKÁ ČINNOST

od 350,- Kč/hod. 

PRÁVNÍ SERVIS

dle rozsahu a náročnosti
od 450,- Kč/hod.

ZSP

od 20 Kč/bm

VYTYČOVACÍ PRÁCE

od 3.000,- Kč za výjezd měřické skupiny

POLOHOPISNÉ A VÝŠKOPISNÉ PLÁNY

od 3.500,- Kč

SPECIÁLNÍ INŽENÝRSKÁ GEODZIE

dle rozsahu a náročnosti

DOPRAVA

7,50 Kč/km - počítá se cesta tam i zpět