Print

                                 

STÁTNÍ ORGANIZACE

Magistrát hl. města Prahy – skenování soch na Karlově mostě, výstavba nové Ústřední ČOV, podklad pro projekt nové lávky v Troje, podklady pro studii provozu ,,lodní tramvaje‘‘

Obec Šestajovice – GP pro výkupy pozemků, realizace stavebních objektů a inženýrských sítí

MČ Praha Koloděje – GP pro výkupy pozemků, realizace stavebních objektů a inženýrských sítí

 

SOUKROMÝ SEKTOR

SP s.r.o.- geodetický servis při rekonstrukcích v areálu Pražského hradu (Lumbeho vila, Nejvyšší purkrabství, Jižní zahrady…)

OMV ČR s.r.o. – geodetický servis při výstavbě čerpacích stanic

OBI - zaměření podlahových ploch prodejen

ČKV PRAHA s.r.o. – obnova vodovodních řadů Praha 2, Praha 10

PVS a. s. - vytyčování staveb vodovodů a kanalizací, zajištění věcných břemen

CETUS PLUS a.s., KSF s.r.o., D&Z s.r.o. – kompletní geodetický servis při realizaci staveb technické vybavenosti a infrastruktury

 


Vyhotovování GP pro soukromé osoby, převážně pro kolaudace rodinných domů a pro věcná břemena (přípojky inženýrských sítí, právo chůze a jízdy)